Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

Thông tin đặt hàng

Xóa
Hộp 10kg
Điểm tập kết: Vui lòng chọn tỉnh / thành phố
Lưu ý: Khách hàng tự chi trả phí ship giao tận nhà

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND