Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN HỘ ANH LÊ VĂN LONG

Thông tin nhà vườn:

Chủ vườn: Lê Văn Long

Xóm Minh Đình, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

SĐT: 0975729009

Phân bón và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Phân chuồng (tháng 3/2020),  Phân N-P-K (Tháng 3 và tháng 8/2020

Thuốc BVTV và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Ridumin, Bassa (Tháng 5/2020).

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND