Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ ANH TRẦN HỮU THẢO

Thông tin nhà vườn:

Chủ vườn: Trần Hữu Thảo

Xã Minh Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

SĐT: 0974336176

Phân bón và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Phân gà (tháng 4/2020), Phân lân (tháng 4/2020), Phân N-P-K (Tháng 7/2020).

Thuốc BVTV và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Boocdo (Tháng 6/2020).

Anh Thảo là 1 nhà vườn có tâm huyết và thực sự rất đam mê với nông nghiệp, đặc biệt là cây có múi. Anh cũng luôn tìm hiểu và học hỏi để áp dụng các kỹ thuật canh tác mới. Vườn nhà anh thảo đang được chọn làm thí điểm vườn để chuyển đổi canh tác hóa học sang hữu cơ theo dự án của HV Nông nghiệp và dần thực hiện đến năm nay là năm thứ 3. Sản lượng vườn khoảng 30 tấn và cũng đang trong độ chín rộ cần được thu hoạch.

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND