Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ CHỊ PHAN THỊ TÂM

Thông tin nhà vườn:

Chủ vườn: Phan Thị Tâm

Xóm Minh Hoà, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

SĐT: 0357978367

  1. Diện tích 2 ha, sản lượng cần tiêu thu 70 tấn.
  • Về phun thuốc bổ sung thêm : Asen phun vào tháng 4/2020 : pha 15 gói thành 1500 lít phun lên tán trị rầy rệp.
  • Về bón phân bổ xung: bón vào tháng 4/2020 , bón NPK văn điển mỗi gốc 0,5 kg.

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND