Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ CHỊ TRẦN THỊ THANH TÂM

Thông tin nhà vườn:

Chủ vườn: Trần Thị Thanh Tâm

Xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

SĐT: 0385393637

Phân bón và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Phân N-P-K và lân (Tháng2 và tháng 4/2020), Kali (tháng 8 và tháng 10/2020)

Thuốc BVTV và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Bo và vi lượng (Tháng 3/2020).

Vườn nhà chị Tâm có sản lượng khoảng 20 tấn. Nhưng do cam đã đến thời kỳ thu hoạch mà bán ra rất chậm. Chủ yếu là anh chị cắt gửi cho người thân hỗ trợ bán ở các vùng ngoại tỉnh. Nên hiện nay lượng cam bị rụng cũng khá nhiều.

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND