Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ CHÚ GIAO MINH HẬU

Thông tin nhà vườn:

Chủ vườn: Giao Minh Hậu

Xóm Minh Thành, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

SĐT:

Quy trình bón phân, phun thuốc:

  • Bón phân gà vi sinh vào tháng 2,4,8/2020
  • Phun thuốc chống rầy Imaza vào tháng 1/2020

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND