Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ DÌ BÙI THỊ THANH TỊNH

Thông tin nhà vườn:

Chủ vườn: Trần Thị Thanh Tịnh

Xóm Minh Trường, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

SĐT: 0976988724

Vườn nhà dì Tịnh do vợ chồng bận công việc làm ăn xa nên vườn gần như bỏ không chăm sóc hay phân bón, một năm chỉ cắt cỏ vài lần rồi bỏ vậy. Nhưng do giống cây phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu nên vẫn cho năng suất và chất lượng ngọt đậm. Sản lượng vườn khoảng 8 tấn

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND