Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ DÌ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Thông tin nhà vườn:

Chủ vườn: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

SĐT: 0869177589

Vườn canh tác không hóa chất từ 01/01/2020 đến nay. Do chồng dì ốm đau nằm viện suốt, con cái lại đi làm ăn xa. Nên vườn cũng không được chăm sóc, phun bón.

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND