Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ DÌ TRẦN THỊ PHƯƠNG

Thông tin nhà vườn:

Chủ vườn: Trần Thị Phương

Xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

SĐT:0365200635

Quy trình bón phân:

  • Bón phân NPK, phân hữu cơ của Nhật (2/2020)
  • Bón Đạm, lân, kali (4/2020)
  • Bón phân NPK (9/2020)

Quy trình phun thuốc:

  • Phun thuốc zinep (2/2020)
  • Thuốc trừ sâu Palatoc (4/2020)

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND