Số lượng nông dân cần tiêu thụ

5,000,000 Kg

Danh mục: Tin tức

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ DÌ TRẦN THỊ PHƯƠNG

Thông tin nhà vườn: Chủ vườn: Trần Thị Phương Xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An SĐT:0365200635 Quy trình bón phân: Bón phân NPK, phân hữu cơ của Nhật (2/2020) Bón Đạm, lân, kali (4/2020) Bón phân NPK (9/2020) Quy trình phun thuốc: Phun thuốc zinep (2/2020) Thuốc trừ sâu […]

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ CHỊ PHAN THỊ TÂM

Thông tin nhà vườn: Chủ vườn: Phan Thị Tâm Xóm Minh Hoà, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An SĐT: 0357978367 Diện tích 2 ha, sản lượng cần tiêu thu 70 tấn. Về phun thuốc bổ sung thêm : Asen phun vào tháng 4/2020 : pha 15 gói thành 1500 lít phun lên […]

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ DÌ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Thông tin nhà vườn: Chủ vườn: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An SĐT: 0869177589 Vườn canh tác không hóa chất từ 01/01/2020 đến nay. Do chồng dì ốm đau nằm viện suốt, con cái lại đi làm ăn xa. Nên vườn cũng không được chăm sóc, […]

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ DÌ BÙI THỊ THANH TỊNH

Thông tin nhà vườn: Chủ vườn: Trần Thị Thanh Tịnh Xóm Minh Trường, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An SĐT: 0976988724 Vườn nhà dì Tịnh do vợ chồng bận công việc làm ăn xa nên vườn gần như bỏ không chăm sóc hay phân bón, một năm chỉ cắt cỏ vài lần […]

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ CHỊ TRẦN THỊ THANH TÂM

Thông tin nhà vườn: Chủ vườn: Trần Thị Thanh Tâm Xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An SĐT: 0385393637 Phân bón và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Phân N-P-K và lân (Tháng2 và tháng 4/2020), Kali (tháng 8 và tháng 10/2020) Thuốc BVTV và thời gian sử […]

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ ANH CHU QUỐC HÙNG

Thông tin nhà vườn: Chủ vườn: CHU QUỐC HÙNG Xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An SĐT: 0977333560 Phân bón và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Phân gà (tháng 4/2020), Phân lân (tháng 4/2020), Phân N-P-K (Tháng 7/2020). Thuốc BVTV và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Đồng […]

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ CHÚ LÊ HỒNG QUẢNG

Thông tin nhà vườn: Chủ vườn: Lê Hồng Quảng Xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An SĐT: 0339901801 Phân bón và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Đạm+Kali (tháng 2/2020), Phân vi sinh (tháng 3/2020), Lân (Tháng 5/2020), Kali (Tháng 8/2020). Vườn chú Quảng có sản lượng khoảng 50 tấn. Mẫu […]

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN NHÀ ANH TRẦN HỮU THẢO

Thông tin nhà vườn: Chủ vườn: Trần Hữu Thảo Xã Minh Đình, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An SĐT: 0974336176 Phân bón và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Phân gà (tháng 4/2020), Phân lân (tháng 4/2020), Phân N-P-K (Tháng 7/2020). Thuốc BVTV và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Boocdo […]

CAM BÓC PHỦ QUỲ VƯỜN HỘ ANH LÊ VĂN LONG

Thông tin nhà vườn: Chủ vườn: Lê Văn Long Xóm Minh Đình, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An SĐT: 0975729009 Phân bón và thời gian sử dụng lần gần đây nhất: Phân chuồng (tháng 3/2020),  Phân N-P-K (Tháng 3 và tháng 8/2020 Thuốc BVTV và thời gian sử dụng lần gần đây […]

Số lượng đã đặt hàng

42,000 Kg

Số tiền quyên góp xây dựng thư viện lớp học

42,000,000 VND

Hotline: 0963.757.776

Liên hệ: Xóm Minh Thành, Xã Minh Hợp, Huyện Quỳ Hợp, Tỉnh Nghệ An